Share Button

เรานั้นบกได้เลยว่ามันตัดสินใจในการจัดการในการขาย กระเป๋าแบรนด์ ของปลอมไม่นานเองบอกตามตรงเลยว่ามันไม่กลบาในการขายหรอกในตอนแรกบอกได้เลยว่าราคามันค่อนข้างแพงพอสมควรพอราคามันแพงมันเลยทำให้การลงทุนในการค้าขายครั้งนั้นต้นทุนค่อนข้างสูงพอสมควรพอมันต้นทุนสุงบอกตามตรงเลยว่ามันทำให้เรานั้นคิดหนักพอสมควรอย่าคิดนะว่าเรานั้นขายของบปลอมแล้วมันจะต้นทุนถูกลบอกได้เลยว่ามันต้นทุนแพงพอสมควรเลยแหละเท่าที่เรานั้นดูมาสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการขายขายกระเป๋าแบรนด์ของปลอมเรานั้นบอกตามตรงเลยว่ากลัวแต่สุดท้ายด้วยความว่าอยากลองในการค้าขายกับเค้านั้นสักครั้งเลยว่าถ้าอย่างนั้นเรานั้นลองในการขายดูจะได้ทราบไปเลยว่ามันจะขายดีย่างที่คนอื่นขายไหมมันคือการลงทุนในการขายกระเป๋าแบรนด์ของปลอมครั้งแรกของเราเองมันจะรุ่งหรือว่าร่วงค่อยมาว่ากัน