Share Button

เราเจอกับขอบที่ดีแบบครีมน้ำผึ้งป่ามันไม่เหรอเรานั้นจะไม่สนใจในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้คือบางทีเราเองมันไม่ได้มีผลผลอะไรกับเราเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยสำหรับเราเองเลยสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้มันอยากใช้เพราะว่ามันเห็นว่ามั่นดีกับเราเองเองแล้วเราเองอยากให้คนอื่นได้ใช้ของที่มันเป็นธรรมชาติแบบเรานั้นเองได้ใช้ด้วยเลยเชียร์เป็นพิเศษจนคนอื่นมิคิดว่ามันน่าจะมีผลประโยชน์อะไรด้วยเรานั้นบอกได้เลยว่ามั่นไม่ได้มีอะไรเลยเชียร์เพราะว่ามันอยากให้คนอื่นได้ใช้ของดีมันมีประโยชน์แบบเดียวกับเราเองเท่านั้นแหละสำหรับการที่เรานั้นจะใช้ ครีมน้ำผึ้งป่า เรานั้นอยากให้ได้ลองที่มันดีดีแถมยังทำมาจากธรรมชาติแบบนี้จะหาจากไหนได้อีกบอกได้เลยว่าชาตินี้มันไม่มีแล้วสำหรับการที่เรานั้นจะใช้ครีมน้ำผึ้งป่าเรานั้นคิดแบบนั้น