Share Button

เราตัดสินใจในการจูงมือกับเพื่อนออกไปในการทำการสัก คิ้วสามมิติ จนได้ตัดสินใจอยู่ตั้งนานว่าจะเอาร้านไหนเพื่อนเรานั้นมันก็ไม่ช่วยหารายละเอียดอะไรเลยคือตัดสินใจในการไปจะไปทำมันคือทำเท่านั้นให้เรานั้นเป็นคนตัดสินใจทำมันบอกกับเราว่ามันมั่นใจในการที่จะเลือกแล้วเรานั้นเป็นคนที่ละเอียดและเลือกได้ดีกว่ามันมันเลยไม่ช่วยหาข้อมูลสำหรับการทีเรานั้นจะทำการสักคิ้วสามมิติเลยมอบหน้าที่ให้เรานั้นจัดการในการเป็นคนเลือกเลยบอกตามตรงเลยว่าเรานั้นก็ไม่ค่อยชัวร์หรอกนะว่าทำอออกมาที่ร้านไหนแล้วมันจะออกมาดีแต่มันคิดว่ามันน่าจะพอที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดได้เรานั้นคิดแบบนั้นสำหรับการที่เรานั้นจะทำการสักคิ้วสามมิติเรานั้นเลือกแล้วจนสุท้ายก็ตัดสินใจจูงมือกับเพื่อนไปจัดการในการที่จะทำจนได้ออกมาสวยพอสมควรอาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่ดีที่สุดแต่ถือว่ามันผ่านอยู่