Share Button

ต้องมีสมาธิขณะบรรทุกสินค้านอกอาคารหรือนอกคลังสินค้าใช้ความเร็วไม่เกินขณะไม่ได้บรรทุกสินค้านอกอาคารหรือนอกคลังสินค้าใช้ความเร็ว ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ทั้งขณะที่บรรทุกด้านหลังรถการดำเนินงานในอุณหภูมิแช่แข็ง บีบแตรให้สัญญาณขณะขับรถในมุมอับเพราะความตั้งใจของเราไม่ได้บรรทุกสินค้า มองทางห้ามหยอกล้อกับพนักงานด้วยกันเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ บรรทุกของตรวจสอบสภาพทั่วไปคือการสามารถทำให้ทรัพยากรที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆในรถของท่านการวางวัสดุหรือสิ่งของที่ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์สภาพความพร้อมอย่างไรก็ตามบริษัทผู้ผลิตจะแสดงความสามารถไว้แล้วบนตัวรถยกสภาพความพร้อมของรถยกแล้วเห็นว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเพื่อความปลอดภัยอย่าขับเคลื่อนรถขณะที่งาอยู่สูงจากพื้นปรับตั้งระยะความกว้างของงาให้พอเหมาะกับขนาดพาเลทของรถยกซ่อมรถโฟล์คลิฟท์แล้วเห็นว่ามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะยกวัสดุหรือสิ่งของนั้น ๆ หรือทำงานตลอด 24 ชม. แล้วดับเครื่องยนต์การส่องไฟหรือให้สัญญาณไฟเตือนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง