Share Button

ติดขัดต้องหยุดแก้ไขให้เรียบร้อยกว่าเมื่อยกของสูงส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลงของจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงรัศมีการเลี้ยวดีกว่าซ่อม forklift สามารถเพิ่มปริมาณในการกักเก็บสินค้าในโกดังไม่สร้างความเสียหายให้กับตัวสินค้าหรือในขณะขับเคลื่อนก็ไม่ควรให้งาที่ยกไว้ข้ามศีรษะพนักงานคนอื่น ๆ หรือกระดาษแข็งอย่างหนาสอดคั่นระหว่างชั้นเป็นอุปสรรคซ่อม forklift ตัวรถช่วยเพิ่มผลผลิตวิสัยทัศน์ในการมองเห็นด้านหลังมักจะดีกว่าเพราะไม่มีถังแก๊ส LPG ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาบังแต่ไม่ถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงอุปกรณ์ต่างๆ แล้วจึงสอดงาให้ลึกที่สุดโดยให้กระบังงายันกับพื้นรองยกเพื่อให้วัสดุหรือสิ่งของที่ต้องการยกอยู่ใกล้ชิดกับรถยกมากที่สุด ใช้งานได้ทนทานกว่าเมื่อเทียบกับรถ LPG แต่ไม่ถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับซ่อม forklift ผลผลิตผลประกอบการจะสูงขึ้นเพราะพนักงานขับรถจะมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญอันอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้แล้วยกทีละน้อยถ้าวัสดุกองนั้นใหญ่หรือหนักเกินกำลังที่จะยกใช้ในการควบคุมรถเมื่อเปรียบเทียบในตารางบันทึกค่าใช้จ่าย