Share Button

เราว่าการที่จะสร้าง บ้านพักคนชรา เอไว้รอกลุ่มคนที่จะต้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังไมมีคนดูแลเราเองคิดว่ามันคือเรื่องที่คิดดีนะคนที่ในสมัยก่อนเค้านั้นนิยมกในการแต่งงานมันมีลุกมามายแบบนั้นเราว่ามันย่อมที่จะไม่ค่อยที่จะต้องไปอยู่ในบ้านพักคนชราเท่าไหร่หรอกดแต่มาในยุคสมัยของเรานั้นคนแต่งงานกันน้อยมากมันไม่มีคู่กันมากโอกาสที่จะต้องอยู่สถานที่แบบนี้มันจะต้องมากมายไปด้วยบอกได้เลยว่ามันอนาคตการสร้างเอาไว้มันย่อมที่จะดีไม่ว่าจะแป้นการสร้างโดยเอกชนกหรือว่าการสร้างโดยรัฐบาลเรานั้นว่ามันน่าจะเหมือนกันแหละสำหรับการทีเรานั้นจะอยู่ในที่แบบนี้มันจะต้องสร้างเอาไว้เยอะถ้าไม่ได้สร้างไว้รออีกหน่อยจะเข้าไปอยู่นั้นมันจะต้องไม่ใช่เรื่อง่ายแน่นอนเรานั้นคิดแยบนั้นดีไม่ดีอีกหน่อยคนแก่ไม่มีคนดูแลมากอีกหน่อยจะต้องการอยู่ในบ้านพักคนชราต้องเข้าคิวเลย