Share Button

เราเองมันผ่านประสบการณ์ของการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้ รถโฟล์คลิฟท์ มาเยอะพอสมควรสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้เรานั้นเน้นว่าขอเอาเป็นว่าถ้าสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้ต่อไปอู่ร่นไหนก็ได้ที่ว่ามันอะไหล่หาง่ายคือราคาของการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อครั้งแรกอาจจะแพงสักหน่อยความทนทานเรานั้นบอกได้เลยว่ามันผิดกันแน่นอนเรานั้นจะบอกให้เลยว่ามันผิดกันเลยนะบยางรุ่นซื้อมาราคาถูก็จริงมันสบายกระเป๋าตอนที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์แต่อยากที่มันซ่อมไม่เหมือนกันสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซ่อมอะไหล่หายากมากอะไหล่หายากทำให้มันมีราคาแพงแล้วกว่าจะได้ซ่อมคือจะต้องส่งอะไหล่มากว่าอะไหล่จะมาคนรีบซ่อมมันไม่เป็นอันได้รับซ่อมรถโฟล์คลิฟท์หรอกนะ