Share Button

forklift
รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนั้น จะมีการขับเคลื่อนอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า และขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์

รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนนั้น จะมีน้ำมัน และแก๊ส ซึ่งข้อดีของการเติมแก๊ส และทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือ ความประหยัดที่ถูกกว่าน้ำมันอยู่มากพอสมควร
นอกจากเรื่องของความประหยัดค่าเชื้อเพลิงแล้ว ยังหาเติมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีปั๊มแก๊สเกิดขึ้นมากมาย จึงไม่ใช่เรื่องยากในการหาแก๊สเหมือนในสมัยก่อน รถโฟล์คลิฟท์ที่เติมแก๊สจึงได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย

ข้อควรระวังในการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์

1. ใช้งานและรักษารถเป็น
รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊ส จะมีวิธี ขั้นตอนในการดูแลที่แตกต่างไปจากการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ผู้ใช้จึงต้องมีความรู้ในการบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิงที่เหมาะสม มีสถานที่เก็บรักษาเชื้อเพลิงและระบบป้องกันที่เหมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ควรมีช่างดูแลที่มีความชำนาญอย่างมาก อีกทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานหรือขับรถเอง ก็ต้องทราบถึงวิธีการใช้งานรถที่ถูกต้อง

2. ข้อควรปฏิบัติ
ผู้ที่ใช้งาน forklift และผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับรถโฟล์คลิฟท์ หรืออยู่ในพื้นที่ที่รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์แก๊สทำงานอยู่ ต้องทราบข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น ต้องใช้รถที่เติมแก๊สในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือหรือใช้โทรศัพท์มือถือหากไม่จำเป็น เป็นต้น

3. มีความรู้เกี่ยวกับรถเครื่องยนต์แก๊ส
ผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์เติมแก๊ส ผู้ทำการดูแลรักษารถ หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้เลือกใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ควรทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่เติมแก๊สด้วย เช่น วาล์วของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะสึกหรอเร็วกว่าการใช้เครื่องยนต์เบนซิน เป็นต้น

หากมีการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เติมแก๊สอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎ ข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างปลอดภัย และใช้งานรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก่อนเลือกใช้รถแบบใด ก็ควรศึกษาหาข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย