Share Button

รถตู้สำหรับให้เช่านั้น มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แต่โดยหลักๆ แล้ว ก็มีอยู่สองประเภท นั่นคือ รถตู้สำหรับเช่าเดินทางแบบธรรมดา และรถตู้สำหรับเช่าเดินทางแบบวีไอพี ซึ่งรถตู้แต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ ก็มีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

รถตู้เช่าแบบธรรมดา
รถตู้เช่าแบบธรรมดา ก็คือรถตู้เช่าแบบที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไป มีที่นั่งปกติ และไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรในการใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางเป็นหลัก ซึ่งความเหมาะสมในการ เช่ารถตู้ แบบธรรมดา ได้แก่
– การเช่าเพื่อรับส่งนักเรียน เช่าเพื่อรับส่งพนักงาน
– การเช่าเพื่อเดินทางไปทำกิจธุระ
– การเช่าเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว โดยใช้เน้นเป็นยานพาหนะในการเดินทางได้เป็นหมู่คณะ และไม่ได้ต้องการความพิเศษอะไรในการเดินทาง
– การเช่ารถตู้เพื่อทำคิวรถตู้ ใช้สำหรับรับส่งผู้โดยสารเท่านั้น จึงไม่ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก หรือความบันเทิงแต่อย่างใด

รถตู้เช่าแบบวีไอพี
รถตู้เช่าแบบวีไอพีมีความพอเศษตรงที่มีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อความบันเทิงเพิ่มเติมเข้ามา อาจมีที่นั่งที่ดีไซน์มาเพื่อการดำเนินกิจกรรมระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร และอาจมีแสงสีเสียงที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการเดินทางเพิ่มเติมมา ซึ่งความเหมาะสมในการเช่ารถตู้แบบวีไอพี ได้แก่ การเช่ารถตู้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งต้องการมีกิจกรรมระหว่างการเดินทางเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว หรือในหมู่คณะ หรือต้องการให้เกิดบรรยากาศที่ดี สนุกสนานในการเดินทาง

รถตู้ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดา หรือแบบวีไอพี ก็จะมีทั้งรถตู้เช่าที่ใช้น้ำมันดีเซล รถตู้เช่าที่ใช้แก๊ส LPG และรถตู้เช่าใช้แก๊ส NGV แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบเติมแก๊ส เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และประหยัดค่าใช้บริการเช่ารถตู้ให้แก่ลูกค้าได้

อย่างไรก็ตาม การเลือกเช่ารถตู้ ควรเลือกรถตู้ที่มีความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย และสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีที่สุดเป็นหลัก จึงจะสามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า และเกิดความประทับใจในการใช้บริการครั้งนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง