Share Button

แต่ก่อนเรานั้นซื้อเตียงไม้มาใช้มันอายุการใช้งานมันแสนสุดที่จะยาวนานคือบอกได้เลยว่ามันตกทอดจากรุ่นหนึ่งสุ้รุ่นหนึ่งมาเลยบางคนคือเข้าจองตายไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่พังเลยคิดดูแล้วแบบนี้จะไม่เรียกว่ามันโคตรที่จะทนทานเค้านั้นจะเรียกอะไรได้อีกมันทนเสียยิ่งหว่าทนซะอีกสำหรับการที่เรานั้นจะใช้ในใจของเรานั้นเลยฝังเอาไว้เลยว่าเรานั้นจะต้องหาซื้อ เตียงไม้ ท่านั้นมันทานทาขนาดนี้มันคุ้มค่าแล้วนะแม้นว่าในขณะที่เรานั้นซื้อมันอาจะแพงสักหน่อยแต่บอกได้เลยว่าจ่ายแพงในการหาซื้อมาใช้อย่าไปเสียใจเลยเรานั้นว่ามันทนทานกว่าการซื้อของถูกไม่นานไม่ถึงกี่ปีก็พังอันนี้เรานั้นอาจจะตายไปก่อนแล้วแต่ที่เรานั้นซื้อเตียงไม้มาใช้มันอาจะยังอยู่ก็ได้ดังนั้นสำหรับการที่จะจัดการในการหาซื้อเรานั้นเลยซื้อแต่แบบเดิมแต่พอมารุ่นหลังๆเรานั้นไม่ชอบเลยมันไม่ค่อยทนแบบเดิมแล้วจะลงทุนในการซื้อแบบแพงไปเพื่ออะไรอีก