6. ธุรกิจ บริการ

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์แก๊ส

การใช้รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์แก๊ส

ในปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิงน้ำมันค่อนข้างราคาสูง และเป็นภาระอย่างหนึ่ง ทั้งของผู้ที่มีรถและโรงงานที่ต้องใช้เครื่องจักร หรือรถใช้งานในการประกอบธุรกิจ จึงได้มีการใช้งานเครื่องยนต์แก๊สกันมากขึ้น และหาเติมกันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์ นอกจากจะนิยมใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีความนิยมใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย ซึ่งควรพิจารณาถึงข้อต่างๆ ดังนี้ 1. การหาเติม เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์แก๊ส...

Read More

คำศัพท์ควรรู้ในการปฏิบัติงานบนรถกระเช้า

คำศัพท์ควรรู้ในการปฏิบัติงานบนรถกระเช้า

การปฏิบัติงานบน รถกระเช้า หรือบนที่สูง พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคน จะต้องมีการสื่อสาร และทำงานกันเป็นทีม จึงมีศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานเฉพาะมากมาย รวมถึงบางคำก็ใช้ในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ดังนี้ Working at Heights : ที่ปฏิบัติงานซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินหรือสูงจากพื้นอาคารเท่ากับหรือมากกว่า 2 เมตร Hierarchy of Control : ลำดับการเลือกวิธีปฏิบัติงาน โดยเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ง่ายและปลอดภัยมากกว่าเป็นอันดับต้นและเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ยากขึ้น...

Read More

ใช้รถโฟล์คลิฟท์เติมแก๊สต้องระวังอะไรบ้าง

ใช้รถโฟล์คลิฟท์เติมแก๊สต้องระวังอะไรบ้าง

รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนั้น จะมีการขับเคลื่อนอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า และขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ รถโฟล์คลิฟท์ระบบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนนั้น จะมีน้ำมัน และแก๊ส ซึ่งข้อดีของการเติมแก๊ส และทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือ ความประหยัดที่ถูกกว่าน้ำมันอยู่มากพอสมควร นอกจากเรื่องของความประหยัดค่าเชื้อเพลิงแล้ว ยังหาเติมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีปั๊มแก๊สเกิดขึ้นมากมาย...

Read More

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผู้ช่วยอย่าง SEO

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผู้ช่วยอย่าง SEO

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น มีด้วยกันหลายปัจจัย แต่ในระยะแรกสุด สิ่งที่คุณต้องการ คงหนีไม่พ้นการที่แบรนด์ของคุณ หรือธุรกิจของคุณจะเป็นที่รู้จักได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่สังคมออนไลน์ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่มาก ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงตามไปด้วย เพียงแค่ธุรกิจในประเภทเดียวกัน ก็มีมากมายหลายร้าน หรือหลายแบรนด์จนนับไม่หมดแล้ว ดังนั้น คงเป็นเรื่องที่น่ายินดี...

Read More

ถนอม forklift ให้ใช้งานได้ยาวนาน

ถนอม forklift ให้ใช้งานได้ยาวนาน

forklift เป็นรถยกที่มีใช้กันตามโรงงาน องค์กร หรือห้างร้านต่างๆ ส่วนมาก ต้องทำงานหนักตลอดทั้งวัน และไม่ค่อยได้หยุดพัก อีกทั้งยังต้องรับน้ำหนักมากๆ ตลอดวัน จึงเกิดความเสียหาย ชำรุด และเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีการใช้งานอย่างรู้คุณค่า forklift แม้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แต่ก็มีราคาต้นทุนค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีค่าซ่อมบำรุง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ดังนั้น หากอยากใช้งานอย่างคุ้มค่าจริงๆ ก็ต้องรู้จักที่จะถนอมforkliftด้วย...

Read More

การวางแผน สำหรับผู้ที่เลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้า

การวางแผน สำหรับผู้ที่เลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ นั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งใช้น้ำมัน และแก๊สเป็นเชื้อเพลิง และแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งใช้แบตเตอรี่เป็นตัวให้พลังงาน สำหรับ รถโฟล์คลิฟท์ แบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านั้น ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ที่น่าสนใจมาก เพราะมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ – ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง เพราะไม่ใช้เชื้อเพลิง –...

Read More